DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES

 

Requereix de la interacció social constant tant amb els iguals com amb els adults per tal d’obtenir un coneixement propi acurat i ric.

 

En aquesta àrea fem reflexionar els/les alumnes al voltant de les competències i habilitats necessàries per gaudir d’unes bones relacions interpersonals i promovem el desenvolupament del seu autoconcepte i autoestima, així com el descobriment de les seves possibilitats i habilitats en tots els àmbits del desenvolupament (motriu, social, cognitiu…).

 

 

PSICOMOTRICITAT

 

Aquesta educació corporal és bàsica en la formació integral dels infants i és un mitjà d’expressió molt important. 

Mitjançant el cos, el moviment i l’acció els infants descobreixen una altra forma de comunicació i posen els fonaments per a aprenentatges posteriors que requereixen un bon domini de l’organització i l’orientació espacial. 

 

L'Objectiu és reforçar l’etapa del desenvolupament psicomotriu en què es troben els infants i facilitar l’accés a les etapes posteriors.

Educar i desenvolupar la motricitat global: coordinació general del cos i de les seves parts, l’equilibri, els moviments, els desplaçaments, la coordinació de la mà i l’ull, la situació a l’espai, l’organització del temps.

PSICOMOTRICITAT FINA

 

També és clau el progressiu control de la motricitat fina. 

 

El treball que els infants realitzen els permetrà posteriorment una utilització precisa i correcta de la mà i dels estris d’escriptura i de treball en general. 

 

Per potenciar el desenvolupament d’aquesta habilitat els infants coordinen  les dues mans, fan la pinça, estripen,..

Durant les activitats de motricitat fina es proposen activitats motivadores i variades que permeten explorar les diferents possibilitats de les seves mans, dels estris  i dels materials que utilitzen.

DESCOBERTA DE L'ENTORN

.

En aquesta àrea  els nens i nenes desenvolupen la capacitat d’observació i manipulació fomentant, a la vegada, l’esperit investigador i la curiositat per descobrir  i entendre  el món que l’envolta.  Es treballa mitjançant l’observació, l’experimentació, la descoberta, i donant gran importància al llenguatge oral per tal de compartir experiències i coneixements. 

 

-Els infants són plenament actius i són els protagonistes del seu procés de construcció de coneixements.

-Els materials són fàcilment manipulables i diversificats.

-Ens organitzem de diferents maneres per tal de fer treballs col·lectius.

-La participació de les famílies també és present en el desenvolupament dels diferents projectes de treball.

-El tractament dels continguts és global i interdisciplinari.

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE

 

Al llarg  d’aquesta etapa el llenguatge es desenvolupa a nivell oral.

 

En l’aspecte oral, la finalitat és aprendre a explicar coses amb un ordre lògic i anar ampliant el vocabulari propi mitjançant les experiències i els materials que es proposen des de l’aula.  

 

En aquesta etapa també prenen un primer contacte amb la llengua anglesa per començar a familiaritzar-se amb els seus fonemes, vocabulari, expressions,…

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC

 

Les matemàtiques giren al voltant d’uns nuclis bàsics d’aprenentatge que es presenten de manera global i interrelacionada: la lògica, la numeració, la mesura, la geometria, l’experimentació i la descoberta.

 L’objectiu d’aquesta àrea és desenvolupar en els infants unes estructures mentals de conservació, relació, comparació…  que els faciliti la comprensió i representació d’aquells conceptes matemàtics que donen significat a la realitat.  

El treball de la matemàtica parteix de l’entorn i del món real que ens envolta i pretén comprendre’l i actuar sobre ell, ja que és un àmbit del coneixement que ens aporta eines per interpretar-lo, descobrir-lo, analitzar-lo, modificar-lo, explicar-lo…

LLENGUATGE VISUAL, PLÀSTIC I ARTISTIC

 

Combinem l’expressivitat i la creativitat dels infants. Per aquest motiu l’aprenentatge es centra al voltant de diferents tècniques que obren un ventall de possibilitats  amb les quals els infants podran crear produccions pròpies i originals.

 

Algunes tècniques i materials que utilitzem són els següents:

 

-Materials naturals aportats durant el treball dels projectes.

-Diferents tipus de paper i cartolines i maneres diverses de manipular-los: retallar, estripar, pessigar, arrugar, enganxar…

-Pintura amb els dits, amb la mà, amb pinzells, rodets, esponges…

-Experimentació amb fang, pasta de sal, gelatina, farines...

.

LLENGUATGE MUSICAL

 

El treball musical al parvulari és fonamentalment sensorial. Se segueix una metodologia diversa i rica en estímuls, però, al mateix temps, respectant el ritme de desenvolupament de cadascun dels infants, la seva capacitat motriu, la seva veu i les seves possibilitats d’audició, comprensió i expressió.

El  Llenguatge Musical, té com a objectius bàsics els següents:

 

-Desvetllar i desenvolupar la sensibilitat musical dels infants.

-Potenciar la participació activa de tots els infants en la pràctica musical.

-Educar l’oïda i el sentit rítmic.

-Aprendre a distingir i relacionar les diferents qualitats del so.

-Experimentar i produir sons amb diferents instruments i/o parts del seu cos.

-Aprendre i reproduir cançons i danses relacionades amb el nostre entorn cultural.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Escola Bressol Mainada